Dela sidan på:

Priset för ondast arbetsgivare går till….

DavidNBetyg_redigerad-1Rätten till arbetsbetyg för den som arbetat minst i ett år följder inte av lag men av sedvänja. Denna rätt är förankrad i AD 1986 nr 25, som innebär att den arbetsgivare som inte skriver arbetsbetyg, åläggs vite. Arbetsbetyg ska innehålla besked om anställningstid, arbetsuppgifter och hur dessa har utförts samt anledningen till anställningens upphörande (jfr 14 § lagen om arbetstid mm i husligt arbete). Att arbetsgivaren kan rättsligen, förpliktigas att utfärda dessa handlingar och att ange dessa korrekt, följer av AD 1984 nr 22. Vitsordet är däremot upp till arbetsgivaren men felaktiga eller ärekränkande uppgifter kan medföra straff- och skadeståndsansvar.  Enligt praxis från Högsta domstolen – NJA 1968 s 570, bifölls en tjänstemans yrkande om uteslutning av frånvarodagar ur arbetsbetyget.
Det betyg som Bolaget påstås har skrivit,har flera brister. Det är fråga om flera brister än att anställningen egentligen började 2008. Jag har inte undersökt saken så djupt, ännu, men jag anar att det som Bolaget har formulerat är felaktiga uppgifter som lyder under straffansvar enligt brottsbalken – ärekränkningsbrott.

David Berg som åtminstone har undertecknat betyget, ingår i bolagets styrelse som har fått förtroende av Mörbylånga kommun, att leverera hyrbilar till ett värde av 16 miljoner kronor. David tar ut omkring 60000 kr per månad så som ersättning för sina tjänster. Bolagets övriga anställda är framförallt unga män. Deras lön- åtminstone gällande två av dem samt av att döma från uppgifter till Skatteverket, är på ca 20000 kr per månad. Det är under den summa som kollektivavtalet anger. Dessa är så unga, att bolaget endast behöver betala halva ordinarie arbetsgivaravgiften. Bolaget har förbundit sig att för att få fortsätta få leverera bilar till Kommunen, skall bolaget följa Kollektivavtal. Bolagets avtal med kommunen, har varit föremål för misstanke om mutbrott och polisanmälan. Politikerna har varit djupt oeniga och dåvarande Kommunchef samt Kommunalråd har ifrågasatts.

Jag tror att Karma fungerar och att med tiden, skipas rättvisa.

Kommentarer

kommentarer