Dela sidan på:

Krogtillsynen i Kalmar län utökas


Två poliser har utbildats till att röra sig i krogmiljö för att se till att såväl krögare som ordningsvakter sköter sig.

Ordningsvaktens arbetsmiljö har blivit kärvare. Kravet på ordningsvaktens medverkan i myndighetsutövningen har blivit större, skriver Jan-Erik Petersson ordningsvaktsansvarig vid polisen i Kalmar län i ett informationsbrev till ordningsvakter. Han fortsätter med att betona att konflikten mellan att vara samhällets budbärare och av arrangören avlönad är om möjligt en ännu svårare balansgång nu än tidigare och behovet av att få en kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren polisen är klart viktigare än den någonsin varit. Därför utökas ordningsvakternas utbildning från att vara 20 timmar var 3:e år till att bli åtta timmar varje år. Petersson menar att media under 2007 fokuserad kraftigt på ordningsvakternas arbete. Detta ledde till att JK (Justitiekanslern) gick ut i en uppmärksammad debatt om omoralen hos ordningsvakter i allmänhet. Således en grov generalisering. Petersson ser ingen oro i att det svåra arbete som ordningsvakter och polis på fältet har att verka i blir belyst. Däremot ser han en fara i att antalet anmälningar mot ordningsvakter och polis kan komma att öka. När en person/grupp känner vittring av medgång så tenderar det alltid till att bli lättare att göra anmälningar liksom det oftare blir provokationer och rop på rättssäkerhet.

Den 17 mars var det dags för första gruppen ordningsvakter att drillas enligt den nya ordningen. En halv dags självskyddsövningar avverkades utan värre skador än undertecknads stukade tå. Den andra halvan av dagen ägnades åt information och kunskapsprov som skall förvaras att visas upp i händelse att polismyndigheten åläggs visa upp vad respektive ordningsvakt en gång kunnat. Måhända är det ett steg för polisen att rentvå sig själva om ordningsvakten ifråga bär sig illa åt? Ett steg för polisen att få mer kontroll över krogmiljön och ordningsvakter är de två poliser som gått utbildning i ”tillsynskontroll”. Dessa skall vistas i krogmiljö för att granska krögare och ordningsvakter som skall nagelfaras enligt ett protokoll där bl.a. kontrollantens personliga intryck av ordningsvakten skall markeras. Betedde sig ordningsvakten ”positiv”, ”öppen”, ”bra”, ”negativ”, ”nonchalant” eller ”sluten” just då denne granskades? Det är något av det som polismyndigheten vill veta. I jämförelse med de större städerna har Kalmar län inte haft några större problem med misskötsamma ordningsvakter. Det finns dock några exempel på misskötsamhet. Under 2007 var det sex stycken individer som arbetade som ordningsvakter utan att ha förordnande som ordningsvakt och Jan-Erik Petersson får ta hand om minst tio telefonsamtal varje vecka där folk undrar om ordningsvakternas arbete.

– Varför tar handläggningen vid brott så lång tid, undrade en ordningsvakt. – Våld mot tjänsteman är prioriterat! En prioritet av 16 andra, sa Petersson. – Det mest prioriterade av alla 16 är om du slår till din ”tant”. Tror du mig inte, så testa så får du se. Jan-Erik´s humor är ett uppskattat karraktärsdrag. Det är inte för inte som han betonar viken av att ha humor även som polisman eller som ordningsvakt.

När ni är ordningsvakter får ni inte ha affärer ihop med krökaren som att ha hand om entrépersonal eller garderober. Ni får inte hamna i järvsituationer. Jan-Erik Peterssons avslutningsord fastnade. Det fick mig till att fundera om det finns ett samband mellan Ordningsvaktsbolaget på Strand hotell i Borgholm och det faktum att ordningsvakterna tillåtit servering av helflaskor sprit. Kanske har det viss betydelse att ordningsvaktsbolaget har hand om anställningen av entré personalen, garderobspersonalen och dessutom ansvarar för Strands/Borgholms gästhamn?

Hur klarade jag av skrivingen då? Godkänner polisen mitt svar på frågan om vad jag gör när jag ser en yngling hoppa över ett stängsel där jag arbetar och jag svarade: Jag gör ingenting. Det framgår inte i frågan om ynglingen hoppade in på området eller ut ur området. Därmed blir det min tolkning som gäller och jag menar att ynglingen tröttnade på att vara inne på området och hoppade ut från det. Det är ju knappast något fel.

/Kenneth M Forsberg

Kommentarer

kommentarer