Dela sidan på:

Metromedarbetare nekas toalettbesök

Tidningen Metro håller på att etablera sig i ytterligare 15 städer. Bemanningsföretaget Prime rekryterar på uppdrag av Metro personal som skall dela ut tidningen. Prime har utarbetat ett bedömningsunderlag för varje anställd. Arbetsledaren ska bl.a. ange om tidningsutdelaren suttit, ätit, druckit eller tagit paus under arbetets gång. Totalt är det tio olika bedömningsgrunder. Alla tidningsutdelare kommer att bedömas flera gånger varje vecka. För en tid sedan fick Ryanair massiv kritik då det blev känt hur de övervakade sina anställda.

Det är mer än hundra år sedan McGeorge utvecklade sin teori om att de som övervakas och kontrolleras gör ett sämre jobb än de som får frihet i sitt arbete. Ungefär femtio år senare skrev George Orwell boken ”1984” som beskriver en framtid där de som besitter makten i samhället övervakar och kontrollerar de svagare.

Gentemot allmänheten har Metro ett ansvar att inte kränka den personliga integriteten. Detta finns utförligt beskrivet i ”Etiska regler för press, TV och radio”. Det finns däremot inget som hindrar Metro från att kränka medarbetarnas personliga integritet genom att införa sanktioner för den som tar en paus för att uppsöka en toalett.

Kommentarer

kommentarer