Dela sidan:

Frihetens seger – att använda en sommarnatt

Det tog nästan ett år från min överklagan tills beslutet föll. Idag är det ingen vid sina sinnes fulla bruk som kan tänka sig att riskera medmänniskors liv genom att cykla över vår lilla bro. Därför är det slöseri med resurser i fallet Länsstyrelsen och Polisen fattar ett akut säkerhetsförbud. Den hypotetiska handläggningstiden som därav går till spillo kan användas till andra mer angelägna ärenden. Jag överklagade eftersom det inte skall få vara tillåtet att inskränka medborgares frihet med mindre än att det finns tydligt formulerat i lag att så är tillåtet. I teorin ska den som har som mål i livet att vilja cykla över vår bro få tillåtas att göra det. Länsstyrelsen borde ägna sig åt att se till att det kan ske under så säkra förhållande som möjligt. Det kan inte vara lika farligt att cykla över bron alla tider på dygnet. Det borde gå att låta cyklister få 1,5 meter på en sida. Cyklisterna är så sällsynta att de kan använda samma utrymme oavsett om de lämnar vår fagra ö eller kommer till oss.

Vänligen, Kenneth

Läs artikeln på webben

Läs Östra Smålands artikel på webben

Ladda hem artikeln som en PDF-fil

Ladda hem artikeln som en PDF-fil (90 KB)